image

Pamje nga video

Me shpërthimin e Luftës së Dytë Botërore, njerëzit që jetonin ose migrantët me origjinë nga rajoni i Molise në Itali, duhej të merreshin me pasoja të ndryshme që lidhen me të njëjtën arsye: kombësia e tyre italiane. Praktika e hartografisë, ose krijimi i hartës, ka të bëjë me zhvillimin e një stabiliteti, që është llogaria e besueshme e një peisazhi në kushtet e të dy aspekteve të tij fizike, të tilla si - topografia dhe flora, dhe abstrakte, e tillë si kufijtë politik. Megjithatë, kur mjetet e përdorura në mënyrë tipike, për të vrojtuar peizazhet fizike përdoren për të provuar për të identifikuar Individualen, Hartografët tregojnë se ato janë instrumente të vështira për një detyrë të tillë