Ndiqni ekspozitën përgjatë lumit Lumbardhi përmes qytetit të Prizrenit. Ai përhapet përgjatë asaj linje murmuritjeje, të ngulitur në shtëpitë tradicionale dhe të reja, çatitë, brigjet e lumenjve, rrugicat, punëtoritë dhe monumentet e larguara. Ndërtesat gjysmë të ndërtuara, vrimat e padukshme dhe kurthet e përditshme zbulojnë veten-në vend që të jenë shenja të dështimit, ato janë një ftesë për një reciprocitet të nevojshëm, një kërkim kritik për paplotësinë, momente të dendura ku takohen intimiteti dhe infrastruktura. Sepse ajo që mund të vazhdojë të rritet është ajo që është e papërfunduar organikisht. Dhe ajo që përfundon në rrjedhën e progresit në përgjithësi është ezauruar.

Në udhëtimin tonë të parë kërkimor në Prizren në vjeshtën e vitit 2020, ne dëgjuam histori që duheshin dëgjuar: nga artistë, organizatorë, etnologë të ushqimit, një aktivist rom, një ruajtës të trashëgimisë, një sociolog urban dhe një filozof, ndër shumë të tjerë Me Ekspozita është përgjigja jonë ndaj atyre historive, një propozim për një bisedë midis një mikpritësi dhe një mysafiri, ku takohen dy skajet e një rruge, që lidhin atë lokal me atë diasporik.

Ndërsa ecni më tej poshtë lumit, do të hasni në vepra arti për këputje, plane të papërfunduara, histori të fshira, ardhje të papritura dhe nisje të vonuara; ju do të ndërveproni me tuba dhe binarë, fragmente dëshirash dhe mënyra për të ruajtur jetën, me mënyrën se si ne ndërtojmë infrastrukturën dhe infrastruktura na ndërton.

Hapësirat në Prizren:

Hydroelektrana (HP) , E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

Under Castle Cliffs (UC), 24h

Lumbardhi Water Channels (LWC), 24h

Pintoli Mill (PM), E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

Albanian League Of Prizren (AL), E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

River Bank (RB), 24h

League Square (LS), 24h

Autostrada Biennale Production and Education Space (AB), former KFOR Hangar, 20min walk from the city center, taxi 5 min, no public transport,  12.00-18.00 (closed on Monday)

Blue House (BH), 12.00-18.00 (closed on Monday)

Castle of Prizren (CP) E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

Gazi Mahmed Pasha Hammam (H), E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

Lumbardhi Cinema (LC), E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

Shani Efendi House(SE), E mbyllur nga 30 gusht për shkak masave kundër Covid-19

Filigree Workshop (FW), 12.00-18.00 (closed on Sunday)

Blue Bridge (BB), 24h

Gas Station (GS), 24h

House At The River (HR), 24h

Bus Station (BS), 12.00-18.00 (closed on Monday)

All of the Prizren locations can be seen here.