Prizren

Prizren banner

Ndiqni ekspozitën përgjatë lumit Lumbardhi përmes qytetit të Prizrenit. Ai përhapet përgjatë asaj linje murmuritjeje, të ngulitur në shtëpitë tradicionale dhe të reja, çatitë, brigjet e lumenjve, rrugicat, punëtoritë dhe monumentet e larguara. Ndërtesat gjysmë të ndërtuara, vrimat e padukshme dhe kurthet e përditshme zbulojnë veten-në vend që të jenë shenja të dështimit, ato janë një ftesë për një reciprocitet të nevojshëm, një kërkim kritik për paplotësinë, momente të dendura ku takohen intimiteti dhe infrastruktura. Sepse ajo që mund të vazhdojë të rritet është ajo që është e papërfunduar organikisht. Dhe ajo që përfundon në rrjedhën e progresit në përgjithësi është ezauruar.

Në udhëtimin tonë të parë kërkimor në Prizren në vjeshtën e vitit 2020, ne dëgjuam histori që duheshin dëgjuar: nga artistë, organizatorë, etnologë të ushqimit, një aktivist rom, një ruajtës të trashëgimisë, një sociolog urban dhe një filozof, ndër shumë të tjerë Me Ekspozita është përgjigja jonë ndaj atyre historive, një propozim për një bisedë midis një mikpritësi dhe një mysafiri, ku takohen dy skajet e një rruge, që lidhin atë lokal me atë diasporik.

Ndërsa ecni më tej poshtë lumit, do të hasni në vepra arti për këputje, plane të papërfunduara, histori të fshira, ardhje të papritura dhe nisje të vonuara; ju do të ndërveproni me tuba dhe binarë, fragmente dëshirash dhe mënyra për të ruajtur jetën, me mënyrën se si ne ndërtojmë infrastrukturën dhe infrastruktura na ndërton.

HP CP BH UC LWC PM AL AB RB LS H LC SE BB FW GS HR TM BS
Hapësirat
Gazeta

Abonohu ​​në buletinin tonë për të marrë lajme, përditësime të këndshme falas dhe produkte të reja të lëshuara (pa postë të padëshiruar!)