Koha e Lojës, 2023

Artisti: School of Mutants

Vendi: Hangar 3

Playtime (Koha e Lojës) është hapësirë për mësim jokonvencional—një instalacion lozonjar që mirëpret edhe fëmijët, edhe të rriturit duke inkurajuar kërshërinë, imagjinatën dhe ndërtimin e dijes kolektive. Instalacioni bie ndesh me arkitekturat formale të të mësuarit, duke lejuar lirinë e lëvizjes dhe angazhimin me rrethinën e saj dhe me vizituesit e tjerë. Një pjesë e instalacionit është bredhëse—ajo lëviz nëpër lagje, nëpër parqe dhe nëpër sheshet publike të Prizrenit—për të ndërvepruar me komunitete përmes të rrëfyerit, aktiviteteve edukative dhe një afrueshmërie të re. Shkolla e Mutantëve është një platformë bashkëpunuese për art dhe hulumtim e nisur në vitin 2018 në Dakar të Senegalit. Duke punuar ndër gjeografi të ndryshme dhe përmes angazhimit me mutacione shoqërore-kulturore, ekologjike dhe estetike të reales, kolektivi synon të mobilizojë hapësira për prodhimin, përçimin, decentralizimin dhe pluralizimin e dijes me mënyra johierarkike. Duke u nisur nga hulumtimet për infrastrukturat edukative dhe utopitë pedagogjike që janë shpërfaqur në Afrikën Veriore dhe në Senegal pas pavarësisë, kolektivi reflekton mbi trashëgimitë e futurizmit afrikan, Lëvizjen e Paangazhuar, solidaritetet Jugore, si dhe imagjinon praktika të reja të të mësuarit të përbashkët të shkolonizuar. Kolektivi huazon emrin nga Universiteti i Mutantëve, i themeluar në vitin 1978 në ishullin Gorée të Senegalit, i njohur për shpërndarjen e dijes eksperimentale dhe kundërshtimin autoritetit epistemologjik Perëndimor.

Lokacionet dhe aktivitetet e instalacionit bredhës do të bëhen të njohura në uebsajtin e Autostrada Biennale dhe në vende të tjera.

School of Mutants ushtron veprimtarinë mes Dakarit, Brukselit, Parisit, Tajpejt, Londrës dhe Saint-Étienne. Anëtarët pjesëmarrës në Autostrada Biennale janë Stéphane Verlet-Bottéro, Hamedine Kane, Boris Raux, Diane Cescutti, Lou Mo, dhe Fabrice Pichat.

Teksti nga Ieva Laube

Ekspozita të tjera
Gazeta

Abonohu ​​në buletinin tonë për të marrë lajme, përditësime të këndshme falas dhe produkte të reja të lëshuara (pa postë të padëshiruar!)