Autostrada Biennale presents the documentary film about its 3rd edition What If A Journey…
and announces that Övül Ö. Durmuşoğlu and Joanna Warsza continue their role as co-curators for the 4th edition in 2023.

2021 has not been easy for many in the world. However, for those of us working in the field of contemporary art, finding ways to realize and share our work for the public has become a form of recovery and survival. We are happy to share the documentary film looking back at our hardworking summer for making What If A Journey… possible. And we would also like to proudly announce that Autostrada Biennale will continue to work with Övül Ö. Durmuşoğlu and Joanna Warsza as co-curators of the 4th edition in 2023. We will continue building on the path we collaboratively started.
The 3rd edition of the Autostrada Biennale What If A Journey… was held successfully in Prizren, Prishtina and Peja during the summer of 2021. The exhibition was woven around the interplay between a host and a guest – that is the artworks were mostly realized locally by joining inner and outer forces of artistic imagination, expertise, local knowledge and research instead of being transported from outside. They created their own communities within and around. We facilitated many exciting and ongoing conversations that brought local and international artists, activists, makers, cultural workers, researchers together.
What we achieved in this intense and joyful journey is summarized in the documentary film shared below.

https://youtu.be/Pm_7V0usa9w

“We are thrilled to keep working together with Övül Ö. Durmuşoğlu and Joanna Warsza, as we consider it very important to continue with open projects in order to make deeper research for greater impact on society.” – Vatra Abrashi, Barış Karamuço and Leutrim Fishekqiu, co-founders of Autostrada Biennale.
“Our paths crossed with the hardworking, committed and generous team of Autostrada Biennale at the right time. We cannot be more happy to continue this journey together, to see which further horizons it takes us.” – Övül Ö. Durmuşoğlu and Joanna Warsza, curators Third Autostrada Biennale is made possible with the generous support and partnership of the Swiss Cooperation Office in Kosovo, Prishtina Municipality, European Cultural Foundation, Foundation of Art Initiatives, Prizren Municipality, Ministry of Culture, Youth and Sports in Kosovo, United Nations Kosovo Team, UNDP, Kosovo Foundation for Open Society, Raiffeisen Bank, Goethe Zentrum Prishtina, SAHA Foundation, Italian Institute for Culture in Tirana, Regional Center for Culture Heritage in Prizren, National Library of Kosovo, Museum of Modern Art in Warsaw, Institut Ramon Llull, Prizren Bus Station, Archeological Institute of Kosovo, Friedrich Ebert Stiftung in Prishtina, JYSK, ITP Prizren, DokuFest, Lumbardhi Foundation, Anibar, The 5th Annual Kosovo Pride Week, MAM Foundation and Kultplus alongside ADN Galeria, Mor Charpentier, Galerist, Wilfried Lentz and ChertLüdde.

Autostrada Biennale Education and Production Space is supported by the US Embassy in Prishtina, Prizren Municipality, Gjirafa50, and Kreativ Qeramika.
Autostrada Biennale is grateful for the generous support of numerous individual work and conversation partners in Prishtina, Prizren and Peja who made this edition possible.

Autostrada Biennale Media Team
info@autostradabiennale.org
+383 44 564 211
facebook.com/autostradabiennale
instagram.com/autostradabiennale
www.autostradabiennale.org

 


 

Autostrada Biennale prezanton filmin dokumentar të edicionit të 3-të Çka nëse një rrugëtim… dhe ju njofton se Övül Ö. Durmuşoğlu dhe Joanna Warsza do të vazhdojnë rolin e tyre si bashkëkuratore edhe në edicionin e 4-të në vitin 2023.

Viti 2021 nuk ka qenë i lehtë për shumë njerëz në botë. Megjithatë, për ne që punojmë në fushën e artit bashkëkohor, gjetja e mënyrave për të realizuar dhe ndarë punën tonë me publikun është kthyer në një formë rikuperimi dhe mbijetese. Jemi të lumtur të ndajmë me juve filmin dokumentar i cili na kthen pas në punën tonë të madhe që e kemi bërë gjatë verës, e që e ka bërë të mundur edicionin Çka nëse një rrugëtim… Ne gjithashtu dëshirojmë t’ju njoftojmë me krenari se Autostrada Biennale do të vazhdojë të punojë me Övül Ö. Durmuşoğlu dhe Joanna Warsza si bashkë-kuratore të edicionit të 4-të i cili do të mbahet në vitin 2023. Ne do të vazhdojmë ta ndërtojmë rrugën që kemi nisur bashkarisht.

Edicioni i 3-të i Autostrada Biennale Çka nëse një rrugëtim…u mbajt me sukses në Prizren, Prishtinë dhe Pejë gjatë verës së vitit 2021. Ekspozita ishte e thurur rreth ndërveprimit midis një mikpritësi dhe një mysafiri – domethënë veprat e artit u realizuan kryesisht në vend nga bashkimi i forcave të brendshme dhe të jashtme të imagjinatës artistike, ekspertizës, njohurive dhe kërkimeve lokale, në vend që të transportohen nga jashtë. Ata i krijuan komunitetet e tyre brenda dhe përreth. Ne organizuam shumë biseda emocionuese dhe të vazhdueshme që mblodhën së bashku artistë, aktivistë, krijues, punonjës të kulturës, studiues vendas dhe ndërkombëtarë.

Ajo që e arritëm në këtë rrugëtim intensiv dhe të këndshëm e kemi përmbledhur në filmin dokumentar të ndarë më poshtë.

https://youtu.be/Pm_7V0usa9w

“Ne jemi shumë të kënaqur që po vazhdojmë të punojmë së bashku me Övül Ö. Durmuşoğlu dhe Joanna Warsza, pasi që e konsiderojmë shumë të rëndësishme vazhdimin e projekteve të hapura për të bërë hulumtime më të thella, në mënyrë që të kemi ndikim më të madh në shoqëri.”
– Vatra Abrashi, Baris Karamuço dhe Leutrim Fishekqiu, bashkëthemelues të Autostrada Biennale.

“Rrugët tona u kryqëzuan me ekipin punëtor, të përkushtuar dhe bujar të Autostrada Biennale në kohën e duhur. Ne jemi mëse të lumtur që po e vazhdojmë këtë rrugëtim së bashku, për të parë se në cilat horizonte të reja ky rrugëtim do të na dërgoj.”– Övül Ö. Durmuşoğlu dhe Joanna Warsza, kuratore.

Edicioni i tretë i Autostrada Biennale është bërë e mundur me mbështetjen bujare dhe partneritetin e Zyra Zvicrane për Bashkëpunim ne Kosovë, Komuna e Prishtinës, European Cultural Foundation, Foundation of Art Initiatives, Komuna e Prizrenit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Manifesta 14 Prishtina, United Nations Kosovo Team, UNDP, KFOS, Raiffeisen Bank, Goethe Zentrum Prishtina, SAHA Foundation, Italian Institute for Culture in Tirana, Qendra Regjionale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Bibloteka Kombëtare, Museum of Modern Art in Warsaw, Institut Ramon Llull, Stacioni i Autobusave në Prizren, Instituti Arkeologjik i Kosovës, Friedrich Ebert Stiftung ne Prishtinë, JYSK, ITP Prizren, DokuFest, Fondacioni Lumbardhi, Anibar, Pallati i Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, Edicioni i 5’te i Javes se Krenarise, MAM Foundation, Kultplus, ADN Galeria, Mor Charpentier, Galerist, Wilfried Lentz, ChertLüdde.
Autostrada Biennale hapësira për edukim dhe prodhim u mbështet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë, Komuna e Prizrenit, Gjirafa50, dhe Kreativ Qeramika.

Autostrada Biennale është mirënjohëse për mbështetjen bujare të partnerëve të shumtë individual për punën dhe bashkëbisedimet në Prishtinë, Prizren dhe Pejë, të cilët e bënë të mundur realizimin e këtij edicioni.

Autostrada Biennale Media Team

info@autostradabiennale.org
+383 44 564 211

facebook.com/autostradabiennale
instagram.com/autostradabiennale
www.autostradabiennale.org