SPONSORS & PARTNERS

2019 Sponsors

SWISS COOPERATION OFFICE KO...

The Swiss Cooperation Strategy focuses on large, long-term programmes, which are implemented with professional partners. In order to support grassroots initiatives, the embassy of Switzerland and the Swiss Cooperation Office can additionally (co-)finance projects by local organisations quickly and with a minimum of bureaucracy through small action grants.

These small action grants aim to contribute to social inclusion and improved livelihoods, especially for the most, disadvantaged and vulnerable within Kosovar society. Previous grants ranged from cultural projects, sports activities, environmental activities and human rights initiatives to small-scale development projects.

https://www.eda.admin.ch/countries/kosovo/en/home/international-cooperation/projects/small-actions.html

xRead More

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ...

Departamenti i Kulturës harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e arteve skenike-muzikor, arteve vizuale / pamore, botimeve dhe bibliotekarin sipas standardeve evropiane, duke konsideruar kulturën si një mekanizëm me ndikim të fuqishëm për zhvillimin demokratik të vendit, si dhe për ri-afirmimin e identitetit kulturor të Kosovës në rajon si pjesë përbërëse e identitetit kulturor evropian.

https://www.mkrs-ks.org/

xRead More

U.S. EMBASSY IN KOSOVO

The United States established diplomatic relations with Kosovo in 2008, following its declaration of independence from Serbia. The United States has been joined by more than 100 countries in its recognition of Kosovo as an independent, sovereign state. We remain committed to working with the Government of Kosovo and international partners to strengthen Kosovo’s institutions, rule of law, and economy and build a democratic, law-abiding, multi-ethnic, tolerant, and prosperous country.

https://xk.usembassy.gov

xRead More

KFOS

The Kosovo Foundation for Open Society is a local non-governmental organisation and part of the international network of philanthropic foundations financed by George Soros. The Foundation works with government and civil society to strengthen capacities, improve implementation of existing policies and develop new strategic directions. It does so both through developing and implementing its own projects, and by supporting Kosovar organisations that require both financial and operational assistance.

xRead More

PRIZREN MUNICIPALITY

https://kk.rks-gov.net/prizren

xRead More

Embassy of Luxembourg in Ko...

https://pristina.mae.lu/en/

xRead More

European Union 4 Kosovo / I...

xRead More

RAIFFEISEN BANK

Raiffeisen Bank Kosovo is a subsidiary of Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI came to Kosovo by the end of 2002 by purchasing most of the shares of the American Bank of Kosovo to complete the purchase and rename the bank in June 2003. In June 2003, RBI became the owner of 100% of shares and named the Bank Raiffeisen Bank Kosovo. RBI offers corporate and investment banking for Austrian and international companies, an extensive banking and leasing network in CEE for both corporate and retail customers. Additionally, the Group comprises numerous other financial service providers, for instance in the fields of leasing, asset management as well as mergers and acquisitions.

 

Vision

To be the leading universal bank in Kosovo.

 

Mission

To develop long-term relationships with our clients by providing a wide range of competitive products and a high standard of service.

To be the employer of choice.

www.raiffeisen-kosovo.com

xRead More

Prishtina Municipality

Prishtina e së ardhmes është qytet me shërbime efikase e cilësore të cilat janë në funksion të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të saj.

Qytet me planifikim urban e hapësinor të mirëfilltë, i cili e bën kryeqytetin qendër të sigurt për një jetë të begatshme socio-ekonomike, kulturore, arsimore, sportive, dhe duke siguruar mirëqenie dhe cilësi të jetës për qytetarët e komunës së Prishtinës.

Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente, dhe si i tillë, të shërbejë si model edhe për qeverisje në komunat tjera në Kosovë, duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për tërë qytetarët e Kosovës.
https://kk.rks-gov.net/prishtine/

xRead More

Ambasciata d’Italia P...

https://ambpristina.esteri.it/ambasciata_pristina/sq/

xRead More

UNKT

The United Nations Kosovo Team (UNKT) entails 19 United Nations agencies, funds and programs active in Kosovo, and includes FAO, ILO, IOM, OHCHR, UNWOMEN, UNDP, UNDSS, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHABITAT, UNHCR,
UNICEF, UNODC, UNOPS, UNV, WHO and the two international financial institutions, the IMF and the World Bank.
http://unkt.org/

xRead More

ALGIDA

A.M.G Sh.P.K – Algida® është një kompani me eksperiencë 10 vjeçare në distribuimin e produkteve ushqimore të ndryshme. Sot jemi prezent në të gjithë tregun shqiptar me një gamë të gjerë produktesh.

xRead More

Elbar

Elbar, birra e re Shqiptare vjen si zgjedhja më e mirë për miq të vërtetë.
Elbar është një birrë lager premium e prodhuar vetëm nga përbërës natyralë, shumë cilësorë. E lehtë për tu konsumuar dhe ideale për t’u përshtatur me shijet e gatimit dhe recetat tradicionale në Shqipëri.
Nëse lexohet i ndarë, “ELB – AR”, nënkupton “Elbi i Artë”.
Kohës cilësore që kalojmë me miqtë ndërsa kujtojmë kohët e vjetra dhe shijojmë të tashmen, i shtohet edhe shija e mrekullueshme e birrës Elbar.
Shijo Elbar me miqtë dhe mos harro sesa të rëndësishëm janë ata.
https://www.facebook.com/birraelbar/

xRead More

Pepsi

Pepsi is a carbonated soft drink manufactured by PepsiCo. Originally created and developed in 1893 by Caleb Bradham and introduced as Brad’s Drink, it was renamed as Pepsi-Cola on August 28, 1898, and then as Pepsi in 1961.
https://www.facebook.com/PepsiKosova/?ref=py_c

xRead More

Proton Cable

Është fabrikë e re për prodhimin e kabllove dhe përquesve elektrik për tension të ulët. Fabrika jonë është e themeluar në Prizren dhe së bashku me partnerët tonë të huaj pajisëm Proton kabllon me linja të prodhimit të teknologjisë së fundit me elektronikë SIEMENS e cila na mundëson kontrollin e plotë të punës në çdo hap të prodhimit, produktet janë të kontrolluar me kontroll laserik dhe testues shkëndije me tension të lartë po në linjat e prodhimit, pastaj të gjitha prodhimet tona janë rreptësisht të vetë-audituara nga laboratori jonë i kontrollit të cilësisë për t’u siguruar që të ofrojmë produkte me cilësi të vazhdueshme klientëve tanë.
http://www.protoncable.com/

xRead More

Spring

Nothing is left to coincidence in a bottle of Spring Natural Oligomineral Water. Every single drop of water, selected for the clarity, purity, and freshness of the famous source of Nepravishta is collected with much love and care.

xRead More

2019 Partners

Qendra Rajonale për Trashig...

QRTK-Prizren, planifikon, koordinon, monitoron dhe zbaton planet dhe aktivitetet në fushën e trashëgimisë kulturore në Regjionin e Prizrenit.

https://www.facebook.com/qrtkpz/

xRead More

Istituto Italiano di Cultur...

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë, organ zyrtar i Shtetit Italian, ka si qëllim promovimin dhe përhapjen e gjuhës dhe kulturës italiane në Shqipëri nëpërmjet organizimit të aktiviteteve kulturore për të ndihmuar shkëmbimin e ideve, arteve dhe shkencave.

xRead More

BRERA – Accademia di ...

The Brera Academy of Fine Arts, better known as the Accademia di Brera, is a public university based in via Brera 28, Milan. According to the current educational offer (MIUR) the Brera Academy is included in the university sector, in the field of Higher Artistic and Musical Education and issues 1st level academic degrees (equivalent to the degree) and 2nd level (equivalent to the master’s degree). ). The Accademia di Brera is one of the oldest schools in Italy, a symbol of history and characters who have made art, marking certain periods in our country. Since 1776 it has contributed to the active dialectic between science, letters and the arts. Even today, with the same passion, Brera maintains its desire to grow and create culture. There are more than 3000 students who choose this historic institution every year.

xRead More

Stacioni i Autobusave Prizren

Themelet e para të stacionit të autobusëve në Prizren u vendosën më 1978, ndërsa në vitin 1981 ai u hap për publikun. Stacioni gjithashtu kishte një sallë ku organizoheshin dasma dhe ahengje të ndryshme. Gjatë tendencave të privatizimit në periudhën e pas-Jugosllavisë, stacioni i autobusëve ishte përjashtuar nga lista dhe deri më tani funksionon si objekt publik.

xRead More

Gjimnazi “Gjon Buzuku...

Gjimnazi i Prizrenit “Gjon Buzuku” filloj të veproj nga viti 1874 si Shkollë ruzhdie, siç quheshin shkollat e mesme nga pushteti osman. Gjimnazi sot ka dy drejtime: “Shkenca të natyrës” dhe “Matematikë-Informatikë”.

xRead More

FES – Friedrich Ebert...

The office of the Friedrich-Ebert-Stiftung in Prishtina was set up in the difficult political circumstances of the years 1999 and 2000. After the NATO intervention in spring 1999, the United Nations Resolution 1244 authorised an international civil and military presence in Kosovo. Local democratic structures were meant to be established on a step by step basis. With its experience, the FES in Prishtina is contributing to this process of strengthening democracy and good governance in Kosovo.

Founded officially in June 2000, the Prishtina Office had to cope with considerable challenges, such as the contrasting views of the main ethnic groups concerning Kosovo’s political status. One of FES’s major aims has therefore always been to ensure active participation of all ethnic groups in Kosovo in order to establish a democratic system. Since day one, the Prishtina Office was committed to strengthening civil society organisations by working with partners from government institutions, trade unions and employers’ organisations, research institutes and the media.

Its mandate being political education and consultancy, the Prishtina Office organises conferences, provides a platform for discussion and supports political research in order to create a vibrant democratic society and develop local democratic structures. After the declaration of independence on 17th February 2008, Kosovo is still facing notable economic and social challenges: the performance of Kosovo’s rule of law institutions is still poor, the economic situation remains difficult and democratic structures and processes are still too weak.

Today, the office of the FES in Prishtina is active in

  • Promoting democracy and enabling the active participation of civil society
  • Supporting decentralisation and local government
  • Promoting a socially just and sustainable economic development and strengthening labour relations
  • Supporting regional and international integration
xRead More

Instituti Arkeologjik i Kos...

xRead More

UBT

UBT u themelua ne Prishtinë, në Kosovo ne vitin 2004 nga Prof.Dr. Edmond Hajrizi. Institucioni, është ndërtuar në bazë të eksperiencave të mëparshme të Institutit të Inxhinierisë së Sipërmarrjes dhe dhe Menaxhimit. (IISM). Kolegji është licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Nr. 808/02-1 më datë 18.10. 2004.

Kolegji UBT e ka vendndodhjen në Prishtinë, “Lagja Kalabria”, dhe zhvillon veprimtarinë e tij nëpërmjet katër kapmuseve.; UBT Prishtina, Kampusi i Inovacionit i UBT-së në Ferizaj. Institucioni është i shtrirë edhe në qyete të ndryshme të Kosovës.

Kolegji është akredituar si në kuadrin institucional po ashtu edhe në atë të programeve prej Agjensisë së Kosovës për Akreditim, për të ofruar 30 në Bachelor dhe Master, në fushën e biznesit, shkencave kompjuterike, shkencave sociale, arkitekturës, inxhinierisë dhe arteve.

Filozofia e Institucionit ka qenë që të ofrojë programet më konkurrues në arsimin e lartë dhe të mësuarit e përjeshtshëm. (lifelong learning).  Kolegji i UBT-së ka vepruar gjithnjë në përputhje më kërkesën dhe ofertën në sistemin arsimor. Institucioni ka parashtruar programe inovative, te cilët kanë një rol thelbësor përsa i përket zhvillimit ekonomik dhe shoqëror në fushën e mekatronikës, energjisë eficente dhe dizajnit të integruar. UBT ofron programe që kanë pasur për qëllim të vihen në shërbim të përmbushjes së kërkesave në fushën e inxhinierisë, ekonomisë, politikave publike,  dhe mjeksësisë

xRead More

Nevo Koncepti

NVK është organizatë me përvojë në fushën e edukimit formal dhe joformal. Ajo ka kontribuar në rritjen e numrit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian të përfshirë në arsimin parafillor, fillor, të mesëm dhe universitar; zvogëlimin e braktisjes së shkollimit; ndërgjegjësimin e komuniteteve për rëndësinë e arsimit, edukimin shëndetësor dhe social, respektimin e drejtave të fëmijëve, etj.

Nevo Koncepti është organizatë joqeveritare e themeluar më 26 nëntor 2014. Në themelimin e OJQ Nevo Koncepti kanë marrë pjesë intelektualë të komunitetit Rom të cilët për shumë vite janë angazhuar në forma të ndryshme dhe kanë kontribuar në fuqizimin dhe avancimin e pozitës së komunitetit Rom në pjesë të ndryshme të Kosovës sikurse në Prizren, Gjakovë, Ferizaj, Pejë, Rahovec, Fushë Kosovë, Suharekë etj.

Vizioni i ynë është që komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të jenë të integruar në të gjitha sferat e jetës dhe kontribues të barabartë në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë.

Misioni ynë është që të angazhohemi për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në fushën e arsimit dhe në fushat tjera, që ndikojnë në mirëqenien e përgjithshme të tyre.

Nevo Koncepti bashkëpunon me fëmije, të rinjë dhe familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me institucionet publike qendrore dhe lokale, organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare, media dhe palë tjera me interes.

Aktualisht Nevo Koncepti është duke zbatuar 4 projekte në fusha të ndryshme të cilat synim themelor kanë fuqizimin dhe përmirësimin e pozitës së komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

xRead More

Reja

REJA-The Serpentine Gallery Pavilion 2013 is designed by multi award-winning Japanese architect Sou Fujimoto. He was the thirteenth and, at 41, the youngest architect to have accepted the invitation from the Serpentine Gallery to design a temporary structure for the Serpentine Gallery in 2013.

The most ambitious architectural programme of its kind worldwide, the Serpentine’s annual Pavilion commission is one of the most anticipated events on the cultural calendar. Past Pavilions have included designs by Herzog & de Meuron and Ai Weiwei (2012), Frank Gehry (2008), Oscar Niemeyer (2003) and Zaha Hadid, who designed the inaugural structure in 2000. Danish architect Bjarke Ingles will design this year’s pavilion (2016)   that will open to public from 10th of June 2016.

Widely acknowledged as one of the most important architects coming to prominence worldwide, Sou Fujimoto is the leading light of an exciting generation of architects who are re-inventing our relationship with the built environment. Inspired by organic structures, such as the forest, Fujimoto’s signature buildings inhabit a space between nature and artificiality. Fujimoto has completed the majority of his buildings in Japan, with commissions ranging from the domestic, such as Final Wooden HouseT House and House N, to the institutional, such as the Musashino Art Museum and Library at Musashino Art University. Fujimoto is the third Japanese architect to accept the invitation to design the Serpentine Gallery Pavilion, following Pritzker Prize winners Toyo Ito in 2002 and Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa of SANAA in 2009.

xRead More

Europe House

Located at the centre of Pristina and North Mitrovica, the EU Information and Cultural Centre is a place where citizens can come to meet and discuss as well as seek information on the European Union. The EUICC provides information on European Union, its institutions and policies, various EU grants and projects for Kosovo, and Kosovo’s road towards EU Integration.

Through communication with Kosovo citizens on EU-related matters, we can easily say that EUICC acts as the ‘eyes and ears’ for the EU presence in Kosovo, and it is the hub of EU-related activities.

xRead More

gjirafa.com

Gjirafa, Inc., është kompani e avancuar e teknologjisë, produkt kryesor i së cilës është makina kërkimore Gjirafa.com. Gjirafa, Inc., është kompani e avancuar e teknologjisë dhe inovacionit, që ka për qëllim lehtësimin e jetës tonë në epokën digjitale, duke ofruar shërbime të bazuara në Internet si: makina kërkimore në gjuhën Shqipe Gjirafa.com, platforma e reklamimit në Internet Gjirafa AdNetwork, shërbimi i shitjes online Gjirafa50.com dhe GjirafaMall.com, Video platforma me përmbajtje ekskluzive GjirafaVideo, platforma e pikave të interesit dhe bizneseve Gjirafa.biz, dhe shumë të tjera. Gjirafa është kompani Amerikane, e themeluar në SHBA nga Mergim Cahani, njëherit edhe CEO, ndërsa bashkëthemelues janë Ercan Canhasi dhe Diogjen Elshani. Gjirafa me degët e saj në Kosovë dhe Shqipëri numëron rreth 80 të punësuar të cilët kryesisht punojnë në dy zyret e saj, Prishtinë dhe Tiranë.

xRead More