NËN SHKËMBINJTË E KALASË

Shkëmbinjtë e vendosur në kodrën e Nën Kalasë, ndodhen në anën veriore të Kompleksit Marash. Kodra shkëmbore mbi të cilën shtrihet Kalaja, krijon një kontrast ndërmjet strukturës së ndërtuar urbane, dhe asaj natyrore, dhe zë një pozitë qendrore të dukshme. Shkëmbinjtë kanë qenë pjesë e qytetit për shekuj me rradhë dhe kanë qenë dëshmitar të gjitha ngjarjeve historike nëpër të cilat ka kaluar qyteti—duke e ndarë gëzimin dhe dhimbjen dhe gjithçka në mes.

Artistët

Hera Büyüktaşciyan