Programi publik dhe edukativ

Autostrada Biennale Publick dhe
Program arsimor

Duke ndjekur metodologjinë e bashkëbisedimit lokal përmes artit, programi publik bazohet në potencialin e ndryshimit reciprok të shkaktuar nga mikpritja, si e ndryshon pritësi të ftuarin dhe anasjelltas. Bashkëjetesa, horizontaliteti, rimëkëmbja dhe reciprociteti do të jenë pyetjet tona udhëzuese. Programi publik do të përbëhet nga biseda online dhe offline ndërmjet artistëve dhe komuniteteve që kanë pritur dhe vendosur veprat e artit.

Pozicioni kuratorial i Bienales së 3-të Autostrada vjen nga një besim i fortë në ndërtimin e agjencive artistike të imagjinatës sociale; ku arti prodhon, frymëzon dhe krijon kuptim në raport me pjesë të ndryshme të shoqërisë. Veprat e realizuara në kuadër të bienales janë vendosur në një proces mësimor të ndërsjellë të formuar rreth shqetësimeve dhe betejave të përditshme të komuniteteve lokale.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)