Rreth Nesh
BIENNALE

Autostrada Biennale organizon Ekspozitën Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor çdo dy vite që nga viti 2017. Edicionet 3 dhe 4 të Autostrada Biennale janë bashkëkuruar nga Övül Ö. Durmuşoğlu dhe Joanna Warsza dhe zhvillohen në 3 qytete. Me mijëra vizitorë gjatë programit dy mujor, me procesin e krijimit të veprave për kontekste specifike të hapura për publikun, dhe me një përmbajtje të fortë dhe një gjuhë vizuale të shkëlqyeshme, ekspozitat kontribuojnë në zhvillimin e jetës kulturore, edukimit dhe turizmit kulturor.

HANGAR

Autostrada Hangar është një hapësirë e re e edukimit, prodhimit dhe ekspozitës në ish kampin e KFOR-it gjerman ta ni i njohur si ITP (Parku i Inonacionit dhe Trajnimit në Prizren). Me këtë të fundit, kemi zgjeruar bashkëpunimin tonë publik duke konsideruar prodhimin e artit si formë e qëndrueshme e të mësuarit dhe shkëmbimit që do të adresojë nevojat e komuniteteve.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)