SHTËPIA E KALTËR

Rruga Marin Barleti

Shtëpia e Kaltër është rindërtim i një shtëpie të shekullit XIX. Ndodhet në lagjen Nënkalaja, një pjesën jugore të qendrës së qytetit. Muret e shtëpisë u rindërtuan me materiale bashkëkohore, por pamja e saj tradicionale është ruajtur. Shtëpia vazhdon të shfrytëzohet si hapësirë banimi.

Artistët

Gülsün Karamustafa