Shtëpia e Kaltër

Blue House

Shtëpia e kaltër
Rruga Marin Barleti

Shtëpia e Kaltër është rindërtim i një shtëpie të shekullit XIX. Ndodhet në lagjen Nënkalaja, një pjesën jugore të qendrës së qytetit. Muret e shtëpisë u rindërtuan me materiale bashkëkohore, por pamja e saj tradicionale është ruajtur. Shtëpia vazhdon të shfrytëzohet si hapësirë banimi.

Artists
Gülsün Karamustafa

Exhibitions
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)