Hapësira e Autostradës

Autostrada_Space_001

Autostrada Biennale Education and Production Space ka filluar me punëtoritë e saj për ngritjen e aftësive për të fuqizuar të rinjtë në Kosovë.
Nëpërmjet një procesi edukimi, trajnimi në terren dhe një prodhimi të hapur drejt ekspozitës, synimi ynë është të zhvillojmë modele të reja të prodhimit kulturor që do të inkurajojnë brezin e ri të bëhet pjesë e procesit të ndërtimit dhe instalimit të veprave artistike, si dhe e të menduarit kritik përmes artit. . Shpresojmë që një model i tillë të sjellë vlera të jetesës së qëndrueshme veçanërisht në një kohë depresioni socio-ekonomik. Kjo hapësirë ​​projekti synon të gjenerojë bashkëjetesë mes komuniteteve duke punuar dhe prodhuar së bashku si një ekip.

Hapësira me dy studiot e saj, Atelier dhe Technology LAB, së bashku me programin e saj arsimor që punëson ekspertë në fushat e tyre, do të ketë një ndikim afatgjatë tek të rinjtë për punët e ardhshme që lidhen me artin, teknologjinë dhe inovacionin. Më konkretisht do të ketë seminare të vazhdueshme për aftësitë e prodhimit mbi: Formimin e drurit dhe metalit, projektimin dhe fabrikimin; Komunikimi dhe Multimedia; Punëtori për Robotikë, Kodim dhe Elektronikë; dhe Workshop Modelimi 3D & Printimi 3D.

Ky projekt mbështetet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe bashkëfinancohet nga Komuna e Prizrenit, Projekti për Ndërtimin e Besimit financohet nga UNMIK-u dhe Gjirafa.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)