Korrja e Fushës Së Lulediellit

Është një cikël: jeta duhet të përfundojë në mënyrë që të ri-fillojë.

Fusha e lulediellit pranë Autostrada Hangar në ITP Prizren, vepër nga Agnes Denes, është korrur nga zogjtë (dhe njerëzit).

Ne mbajmë me vete energjinë që na solli luledielli dhe e përcjellim atë në muajt e ftohtë dhe horizonte të ardhshme.

Other Articles
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)