Shkodra Elektronike Në Hapjen E Autostrada Hangar

Shkodra Elektronike – Kolë Laca dhe Beatriçe Gjergji, një duo elektronike shqiptare me bazë në Itali, muzika e të cilëve është një riinterpretim elektronik i “muzikës tradicionale” të qytetit të tyre – Shkodrës.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)