Përfundoj Me Sukses Projekti Për Mbështetje Të Start-Up’eve Në Sektorin Kreativ Dhe Kulturor

Jemi shumë të lumtur që në partneritet me ITP Prizren e kemi përfunduar me sukses projektin që ka pasur për qëllim mbështetjen e start-up'eve në sektorin kreativ dhe kulturor. Pjesë e projekit kanë qenë 10 të rinj që e kanë ndjekur programin e edukimit, dhe ne fazen e dyte 5 prej tyre janë përzgjedhur për të përfituar pajisje të nevojshme për punë.

Start-upet fituese janë:

Pezull, Unormirrors, Ccprint.ks, House Of Motif, Studio Hadis Toçilla

Ne si ekip i Autostrada Hangar dhe ITP Prizren ju urojmë shumë suksese në punën tuaj.

Ky projekt u implementua nga Autostrada Biennale dhe u mbështet nga GIZ dhe ITP Prizren

Photo credits: Ardi Shishko, Autostrada Biennale Media Team

Other Articles
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)