Shtëpia e Shani Efendiut

Shani Efendi House

Rruga Farkatarët

Shtëpia e Shani Efendiut u përdor si një shtëpi e komunitetit gjatë periudhës jugosllave për të akomoduar takime politike dhe shoqërore. Është pjesë e ansamblit të banimit së bashku me Selamllëkun (shtëpi për mysafirë). Kompleksi gjendet në rrugën Farkatarët pranë Kinemasë Lumbardhi, Teqes së Halvetive dhe shtëpive të tjera tradicionale.

Ndërtesa është një shembull i një shtëpie me qoshk qendror (galeri) e rrethuar nga shtylla rrethore, e ndërtuar gjatë viteve 1930. Ka një bodrum të ngritur, një kat përdhes, një galeri qendrore dhe shkallë rrethore. Fillimisht është shfrytëzuar si shtëpi e banimit, kurse më vonë gjatë periudhave të ndryshme kohore është shfrytëzuar edhe si ndërtesë administrative.

Exhibitions
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)