Komunikimi dhe Mediat e Reja - Autostrada Biennale

Komunikimi dhe Mediat e Reja

Komunikimi dhe Mediat e Reja është përmbajtje që përdor forma të ndryshme si tekst, audio, imazhe, animacione, video dhe përmbajtje interaktive. Ky program synon të zhvillojë aftësi audiovizuale në fushat e Komunikimit, Marrëdhënieve me Publikun, Dizajnit Grafik, Fotografisë, Krijimit të Videos – editimit dhe Tregimit. Me aftësitë e fituara në këtë modul, studentët do të xhirojnë video të shkurtra ndërgjegjësuese për problemet që hasin në komunat e tyre. Kështu, ata mund t’i përcjellin vizualisht vështirësitë e tyre në një audiencë më të gjerë.

Për të aplikuar për programin, ju lutemi plotësoni formularin: http://www.autostradabiennale.org 

Apliko tani
Gazeta

Abonohu ​​në buletinin tonë për të marrë lajme, përditësime të këndshme falas dhe produkte të reja të lëshuara (pa postë të padëshiruar!)