SHTËPIA PRANË LUMIT

Rruga Remzi Ademaj 27

Ndërtesa ku funksionon Universiteti Anadolu ka një pozitë dominuese, pranë shtratit të lumit Lumbardh. Pozita e saj dominuese ka krijuar një hapësirë ideale për prezantimin e veprës së artistes Małgorzata Mirga-Tas. Ndërtesa e cila ka një sipërfaqe masive të fasadës, me shumë pak dritare, tashmë është shndërruar në një platformë arsimore. 

Artistet

Małgorzata Mirga-Tas