Shtëpia Pranë Lumit

House At The River

Rruga Remzi Ademaj 27

Ndërtesa ku funksionon Universiteti Anadolu ka një pozitë dominuese, pranë shtratit të lumit Lumbardh. Pozita e saj dominuese ka krijuar një hapësirë ideale për prezantimin e veprës së artistes Małgorzata Mirga-Tas. Ndërtesa e cila ka një sipërfaqe masive të fasadës, me shumë pak dritare, tashmë është shndërruar në një platformë arsimore.

Exhibitions
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)