STACIONI I AUTOBUSËVE

Rruga De Rada

Themelet e stacionit të autobusëve u vunë në 1978 dhe në vitin 1981 ky stacion u hap për publikun. Stacioni i autobusëve gjithashtu kishte një sallë ku mbaheshin dasma dhe ngjarje. Gjatë periudhës post-jugosllave, stacioni i autobusëve u përjashtua nga privatizimi dhe deri më sot vazhdon të përdoret si një objekt publik. Drejtori i tij refuzon përdorimin e tij tregtar dhe në vend të kësaj mirëpret instalimet e veprave të artit. Stacioni i autobusëve ka mirëpritur vepra arti në dy edicionet e mëparshme të Autostrada Biennale.

Artistët

Edona Kryeziu

Vahida Ramujkić

Núria Güell & Lumnije Gërguri Stojkaj