Pykë-Presje

I themeluar në vitin 2021, kolektivi Pykë-Presje punon kryesisht me materiale të shtypura, si dhe mbarështon një hapësirë të pavarur kulturore dhe një librari në Prizren. Kjo platformë prodhon botime eksperimentale dhe organizon ekspozita, programe diskursive dhe punëtori. Ajo përqendrohet në dokumentet internacionalsite e revolucionare dhe në arkiva, duke theksuar historitë lokale të lëvizjeve të njerëzve, emancipimit gjinor, si dhe vetëdijes klasore, duke kundërshtuar narrativat e shteteve kombëtare. Disa nga botimet e tyre përfshijnë From Scratch: Albanian Summer Picaresque (2022), Yerin Dibi! A Collection of Punk and Underground Fanzines and Posters from Turkey (2022), and Haxhi Ymer Lutfi Paçarizi: Revolutionary Poems (2023). Hapësira ekspozuese e Pykë-Presje është hapur në vitin 2022 me një ekspozitë për lëvizjet punk nga Tolga Güldalli. Disa hapa më larg gjendet edhe libraria Pykë.

Exhibitions
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)