Lule Mosmëharro, 2020-21

Artist: Petrit Halilaj & Alvaro Urbano

Venue: Biblioteka Kombëtare e Kosovës

Lule Mosmëharro është një instalacion lulesh madhështore të krijuara nga pëlhura nën kupolat e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, ndërtesë kjo arkivore e kujtesës dhe dijes kolektive. Secila lule veçmas në këtë konstelacion—qoftë boshtra, farat e palmës, luleqershija, luleftoi, ose karanfili—ngërthejnë në vetvete një domethënie si për historitë personale, gjithashtu edhe për lidhjën e të dy artistëve me njëri tjetrin. Këto lule gjithashtu shërbejnë si përkufizues të potencialit që kujtesa personale mbartë më vete për ta rishkruar gradualisht kujtesën kolektive. Lulet e prezantuara mishërojnë format e dashurisë, dëshirat seksuale, intimitetin, lidhjet, dhe identitetin, në përgjithësi, e sidomos të atyreve që janë vazhdimisht të lënë, e të lëna anash, apo të shtypur, e të shtypura nga politikat dhe normat regresive të krijuara nga shoqëria.

Lulet ishin ekspozuar në Madrid, Spanjë, shtet i cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe si rrjedhojë ua pamundëson kosovarëve hyrjen në këtë shtet. Në Prishtinë, lulet vijnë me një bashkëpunim të vecantë për rastin e edicionit të 5-të të Javës së Krenarisë në Kosovë. Lule Mosmëharro poashtu e mbështetë kampanjën qytetare për të drejta të barabarta në Kosovë, veçanërisht për komunitetin LGBTQI+, fushatë kjo që kërkon nga hartuesit e Kodit të ri Civil të përfshijnë aty të drejtën e martesës. Vepra e fuqizon kampanjën me bukurinë e luleve—tani edhe si imazh i saj zyrtar. Kushtetuta e Kosovës, e krijuar në vitin 2008, e frymëzuar nga vlerat progresive dhe barazitare hap rrugë për martesën dhe mundësinë e adoptimit nga personat e komunitetit LGBTQI+, por kodi civil akoma nuk përputhet me vlerat kushtetuese.

Instalacioni shoqërohet nga zine Kushtetuta, iniciuar nga Halilaj dhe Urbano në 2012 dhe tani boton edicionin e tretë me temën “Kodet”, me kontribut nga disa artistë dhe shkrimtarë.

Petrit Halilaj (1986) u lind në Kosterrc dhe jeton në Prishtinë dhe Berlin.
Alvaro Urbano (1983) u lind në Madrid dhe jeton në Berlin.

Filmi nga hapja

Other Exhibitions
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)