Laboratori Teknologjik

Brenda bumit teknologjik, që përjetojmë në ditët e sotme, kërkesa për specialistë të inxhinierisë po rritet me shpejtësi. Ky seminar është krijuar për studentët që dëshirojnë të mësojnë në mënyrë efikase për disiplinat me zhvillim të shpejtë si shkenca kompjuterike, robotika dhe elektronika, të cilat do të jenë pjesë e pandashme e së ardhmes.

Ky modul i afteson pjesemarresit per animacionin 3D për të ndjekur një karrierë në imazhe, kodim dhe animacion dixhital 3D. Qëllimi i tij është të njohë studentët me ndërfaqen 3D dhe të krijojë një njohuri pune për mjetet bazë të përdorura në modelim dhe renderim. Gjatë periudhës së punëtorisë, studentët do të mësojnë të punojnë brenda hapësirës virtuale 3D dhe të ndërtojnë objekte vëllimore, duke përfshirë kulme, splina, poligone dhe forma primitive.

Për të aplikuar për programin, ju lutemi plotësoni formularin: http://www.autostradabiennale.org 

Gazeta

Abonohu ​​në buletinin tonë për të marrë lajme, përditësime të këndshme falas dhe produkte të reja të lëshuara (pa postë të padëshiruar!)