Demokracia, 2021

Artist: Agron Blakçori

Venue: Lidhja e Prizrenit

Agron_Blakçori _001

Agron Blakçori ka jetë paralele skulpturore. Ai angazhohet dhe e komisionojnë artistikisht në vepra për figurat politike dhe kulturore të Kosovës, siç është monumenti i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit; por ai gjithashtu bën instalacione skulpturore përmbysëse nga materialet e përditshme që ai i merr dhe i riciklon për të krijuar shënime në lidhje me mënyrat aktuale të mbijetesës. Njëra anë e plotëson tjetrën. Gjestet e tij janë të thjeshta, të mprehta dhe drejtë në temë. Për Autostrada Biennale, Blakçori ka realizuar një projekt që ai e ka pasur në mendje për një kohë të gjatë: Demokracia, përbërë nga tre rrathë me karrige shkollore nga druri, të kthyera përmbys në kopshtin rrethor të Lidhjes Shqiptare. Vepra propozon një kritikë realiste të mekanizmave jofunksionale të vendimmarrjes lokale dhe ndërkombëtare që kanë për qëllim krijimin e një baze të përbashkët për të mirën publike. Vepra është një refuzim; ajo kundërshton normalizimin e jetës kaotike të demokracisë në Kosovë, ndryshimet e vazhdueshme të përfaqësuesve në parlament dhe qeveri, mungesën e stabilitetit, dhe korrupsionin. Materiali i veprës adreson rrënjën e problemit—arsimin—dhe u jep qytetarëve agjenci për zgjidhjen e tij. Demokracia është e mbarsur me humor të errët, por nuk është pesimiste. Të kthesh karriget me kokë poshtë, të ulesh mbi to dhe të marrësh përgjegjësi për një të ardhme tjetër, është e mundur.

Agron Blakçori (1981) ka lindur në Podujevë dhe jeton në Prishtina.

Other Exhibitions
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)