Bisedë Me Artistin: Nathan Gray Dhe Korporata Aborigjine Juluwarlu

Nathan Gray dhe Korporata Aborigjine Juluwarlu janë artistët e edicionit të 4-të të Autostrada Biennale. Gjatë fundjavës së hapjes së ngjarjes, kemi pasur mundësinë të organizonim një diskutim me artistin Nathan Gray dhe një përfaqësues të Korporatës Aborigjine Juluwarlu në selinë e Autostrada Biennale.

Themeluar në fund të viteve ‘80, Korporata Aborigjine Juluwarlu është një shembull i asaj që kuratorja Margot Neal (Qendra për Dituritë Aborigjine) e quan “arkivin e tretë.”

Bashkëpunimi mes Juluwarlu dhe Nathan Gray nisi si një projekt radiofonik gjatë një rezidence artistike në Pilbara. Projektit iu është shërbyer me intervista me pleqtë të Yindjibarndi, biografitë e të cilëve lexohen nga pasardhësit e tyre, e ndërlidhur me një periudhë historike e karakterizuar nga rezistenca kundër zhdukjes së tokës, shtypjes dhe dhunës koloniale. Këto përvoja i frymëzuan në krijimin e artit të tyre, i cili është pjesë e ekspozitave në edicionin e 4-të të Autostrada Biennale.

Gjatë diskutimit me artistët, kemi pasur nderin të dëgjojmë nga vetë ata, në mënyrë të drejtpërdrejtë, për procesin e bashkëpunimit mes Nathan Gray dhe Korporatës Aborigjine Juluwarlu. Ata gjithashtu ndanë sfidat e tyre dhe rrugëtimin kreativ pas veprës së tyre të titulluar “EPOKA E PLEQVE, 2023”.

Other Articles
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)