Programi Publik “Pre-Biennale”

Bisedat me artistët e edicionit të katërt të Autostrada Biennale

Në kuadër të programit publik të Autostrada Hangar artistët pjesëmarrës së bashku me kuratorët nga CuratorLab at Konstfack University zhvilluan diskutime dhe prezantime të cilat ishin të hapura për publik.

Në diskutim morrën pjesë kuratoret e edicionit të katërt Övül Ö. Durmuşoğlu dhe Joanna Warsza, artistët Gözde İlkin, Ivo Nikic, Hamedine Kane, Darinka Pop-Mitic, Kostas Bassanos, Blerta Haziraj, Hera Büyüktaşcıyan dhe pjesëmarrësit nga Universiteti Konstfack – CuratorLab Program, Hana Halilaj, Giulia Menegale, Giovanni Giacomo Paolin, Maximilian Lehner, Ieva Laube, Andria Nyberg Forshage, Orestis Mavroudis, Hampus Bergander, Áron Rossman-Kiss.

Programi u zhvillua në bashkëpunim me Universitetin Konstfack – CuratorLab Stockholm dhe me përkrahjen e Allianz Foundation dhe Komunës së Prizrenit.

Photo credits: Ardi Shishko, Autostrada Biennale Media Team

Other Articles
Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)